Fundacje firmowe

Fundacje firmowe

Wspieramy naszych Klientów w opracowywaniu i wdrażaniu programów społecznej odpowiedzialności. Jedną z form realizowania polityki społecznej odpowiedzialności biznesu są fundacje firmowe. Wspieramy przedsiębiorców w procesach prawno finansowych, związanych z powołaniem fundacji firmowej.

Pomagamy stworzyć statuty,  dokumenty rejestrowe oraz wnioski o fundusze na realizację celów statutowych. Dzięki dużej sieci współpracy z sektorem biznesowym aranżujemy partnerstwa pomagając pozyskać Darczyńców, Wolontariuszy i Patronów słusznych idei.

Dobra reputacja firmy bezpośrednio wpływa na zwiększenie zaufania i zadowolenia klientów, a zatem przynosi korzyści biznesowe. W warunkach dużej konkurencyjności wizerunek nabiera innego znaczenia, jest jedną z największych wartości pozamaterialnych. Bez wątpienia nasze działania dostrzegane są przez otoczenie i powodują, iż kształtujemy pozytywny obraz firmy, której działania i pomoc jest przydatna.

Wśród naszych Klientów są przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa.

Nasze działania mogą Państwo wesprzeć dokonując wpłaty na nr konta: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003