Historia

Historia

„Zakochałam się w Indiach podczas mojej pierwszej podróży. Od pierwszego wejrzenia i z wzajemnością. Zakochałam się w ludziach. Ich postawy odwracały bieg złych wydarzeń, rozwiązywały problemy, ocierały łzy. W najtrudniejszych dla mnie momentach wspierali i dawali nadzieję, nawet wtedy, gdy zgubiłam tam paszport. I choć zawsze działalność społeczna była mi bliska to w Indiach odnalazłam poczucie sensu. Na Indie patrzę przez różowe okulary, widzę radość, pogodzenie, spokój. I dzięki ludziom, którzy czują  podobnie i patrzą na tej kraj optymistycznie, prowadzę fundację, której celem jest niesienie pomocy, radości i nadziei – bezwarunkowo.”
Eliza Taworska

Początki naszej działalności wywodzą się z licznych działań społecznych, które realizowaliśmy w środowisku biznesowym od kilkunastu lat.  Jesteśmy praktykami,  z bogatym doświadczeniem  w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i w ramach działalności Fundacji Global Language chcemy dzielić się tym z naszymi Partnerami i Podopiecznymi.

W ramach polityki CSR spółki Grupa PK2 sp. z o.o. pomagaliśmy indyjskiej fundacji pozyskiwać fundusze na adopcje na odległość, wspieraliśmy dzieci żyjące w slumsach w edukacji. Projekt ten uzyskał oficjalne poparcie Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej  w New Delhi.  Wieloletnie dobre praktyki i duża aktywność społeczna, a także liczne podróże utwierdziły nas w przekonaniu, że powinniśmy stworzyć model, w którym  zintensyfikujemy nasze działania, a nasza pomoc zyska inny wymiar, będzie większa i efektywniejsza.

Tak powstała fundacja Global Language z pasji do podróży, z pasji do pomagania słabszym, z pasji do ludzi.

Dziś i Ty możesz przyłączyć się do nas jako Partner, Wolontariusz, Darczyńca.
Razem z nami możesz poczuć się potrzebny a Twoja pomoc dotrze do najdalszych zakątków świata.

Nasze działania mogą Państwo wesprzeć dokonując wpłaty na nr konta: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003