O fundacji

O fundacji

Global Language Foundation is a polish non-government organization bound to solve social problems in India.

Facing a balanced economical growth in India requires a way to satisfy basic human needs of large social groups, that can be achieved with the support of highly industrialized countries . The need for alternate paths of solving these public issues appears around the world. That means organizations, which are not dependent on governmental/ministerial social support system, able to fulfill projects for the benefit of people and humbly aid the Indian government in their uneasy task.

For the more efficient fight with social problems, poverty, illiteracy and homelessness the Global Language Foundation was established. We focus our activities in India, providing a haven for people hit with a life crisis. “In modern world people destituted of basic competences and abilities, with no access to information, without chances to find their place on the job market are facing social marginalization. Especially hard situation concerns women and children. That is a primary reason, why these groups are our main target for providing support.” Establishing Centre of Initiatives and Education in India is one of our main goals. It is conceived as a place of starting initiatives for Indian women and children concerning their education and other social problems influencing the quality of their day-to-day life.

Z pasji do współdziałania, z pasji do podróży, z pasji do ludzi.

Wolontariat zagraniczny, długo i krótkoterminowy,  spotkania z ludźmi z całego świata, staże zawodowe w najodleglejszych zakątkach świata, różne rasy, religie, kultury. Wszystkie pokolenia, jeden cel.

I jeden wspólny język – współdziałanie.

Bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wiek, czy stan zdrowia tysiące ludzi mogą  uczestniczyć w projektach  edukacyjnych, doradczych i społeczno-kulturalnych  realizowanych przez naszą fundację w Indiach.

Fundacja Global Language inicjuje działania  w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy międzysektorowej  instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Głównym obszarem naszych działań są Indie. To tam narodziła się potrzeba otaczania wsparciem defaworyzowanych   grup społecznych, głównie kobiet i dzieci.

Przedsięwzięcia oparte są  na budowaniu  otwartego komunikatu pomiędzy społeczeństwami poprzez zapewnienie warunków  do rozwoju zasobów ludzkich na płaszczyźnie edukacji,  kultury, rozwoju przedsiębiorczości i pracy w międzynarodowych, różnorodnych środowiskach.

Wzmacniamy skuteczny udział organizacji pozarządowych w środowisku biznesu poprzez tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych na całym świecie.

Pracujemy na wielu płaszczyznach – z biznesem i dla biznesu, a zdobytym doświadczeniem dzielimy się z organizacjami , pozarządowymi  i władzami.  Projekty wolontariatu realizujemy wspólnie z indyjskimi organizacjami.

Proponujemy wyprawy wolontariackie do Indii, w ramach których każdy uczestnik pomaga w realizacji przedsięwzięć naszej fundacji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w Indiach,  poprzez osobiste zaangażowanie. Bliskie spotkania z ludźmi, wspólne zajęcia rzemiosła lokalnego, rzeźby, malarstwa, tańca, gotowania, praca na roli i zaangażowanie w budowę  a także pomoc w odrabianiu lekcji, zabawy i gry na wolnym powietrzu to tylko niektóre propozycje.

Dzięki takiemu zaangażowaniu każdego dnia możemy być blisko ludności, dotykać ich kultury, poznawać rodzinne tradycje i obyczaje  i dotykać tematy nieporuszane w przewodnikach..

Możesz rozwijać swoje pasje i wykorzystywać zdobyte doświadczenie i kompetencje na rzecz ludności indyjskiej.

W ramach pobytu w Indiach  każdy może wziąć udział warsztatach tematycznych i  imprezach turystycznych, których organizatorem jest Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija wpisana do rejestru organizatorów turystyki Wojewody Mazowieckiego pod numerem 1241 oraz inne niezależne podmioty.

Fundacja Global Language propaguje wolontariat długo i krótkoterminowy dla ludzi w każdym wieku określając minimalne wymagania wstępne.

 

Dziś i Ty możesz przyłączyć się do nas jako Partner, Wolontariusz, Darczyńca.
Razem z nami możesz poczuć się potrzebny a Twoja pomoc dotrze do najbardziej potrzebujących.
W Indiach miliony rodzin żyje na granicy ubóstwa. Często ich budżet dzienny wynosi poniżej 50 Rs - (3 złote, 30 groszy).  Razem z nami możesz to zmienić.

  

Nasze działania mogą Państwo wesprzeć dokonując wpłaty na nr konta: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003