Strategie CSR dla MŚP

Strategie CSR dla MŚP

W dobie wzrostu konkurencyjności i niepewności otoczenia CSR wpływa na konsekwentne budowanie wizerunku marki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to poparty wieloma wdrożeniami skuteczny model zarządzania firmą, także w sektorze MSP.

Idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju poświęca się coraz więcej miejsca w praktyce biznesowej. Dziś, prawie każda korporacja oraz duża firma wdraża strategię CSR, a za ich przykładem kroczą małe i średnie firmy, jednak, kluczowym czynnikiem, który zadecyduje o tym czy firmy otworzy się na nowy trend, jest zwiększenie świadomości przedsiębiorców. Tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce coraz bardziej popularna, czego przejawem jest deklarowanie przez przedsiębiorców zainteresowania jej wdrażaniem. Liczne zapytania ze strony polskich przedsiębiorców skłoniły nas do opracowania narzędzi, służących budowaniu CSR w sektorze MSP. W praktyce przejawia się ona najczęściej w działaniach takich jak: projekty partnerskie (non-profit – biznes), tworzenie wewnętrznych kodeksów etycznych, kampanie społeczne, wolontariat pracowniczy, sprzedaż produktów połączona z przeznaczaniem części zysku na określony cel społeczny, sponsoring.

Nasze działania mogą Państwo wesprzeć dokonując wpłaty na nr konta: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003