Uprawnienia i bezpieczeństwo

Uprawnienia i bezpieczeństwo

Projekty wolontariatu krótko i długoterminowego realizowane są  w porozumieniu z zaprzyjaźnionymi zagranicznymi  organizacjami. Wszystkie projekty są  nadzorowane przez  nasz personel na  miejscu. Od wylotu do powrotu uczestnikom towarzyszy dwóch polskich anglojęzycznych opiekunów – członków zespołów projektowych. Za organizację warsztatów, zajęć jogi, wycieczek czy innych zajęć i atrakcji odpowiadają niezależnie strony trzecie.

Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a fundacją  lub organizacją  zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Organizatorem warsztatów i dodatkowych  imprez turystycznych w ramach  wyjazdów jest Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie (08-858) przy ul. Rudnickiego 3A/58; wpisaną NIP: 571-138-21-51, REGON: 142095148 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta M.St. Warszawy pod numerem 498904, wpisaną w rejestrze organizatorów turystyki Wojewody Mazowieckiego pod numerem 1241

Nasze działania mogą Państwo wesprzeć dokonując wpłaty na nr konta: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003