Współpraca biznesu z III sektorem

Współpraca biznesu z III sektorem

Doradzamy  w zakresie doboru podmiotów do współpracy oraz w zakresie kojarzenia podmiotów.

Na całym świecie przedsiębiorstwa dążą do coraz większej współzależności i integracji państw, gospodarek i kultur, a postępujący proces globalizacji wymusza od firm poszukiwanie nowych rozwiązań strategicznych.

Przedsiębiorstwa wykazują chęć kooperacji z podmiotami konkurencyjnymi , tworząc partnerstwa. Takie warianty są nie tylko szansą na zdobywanie nowych rynków, ale także kształtują kulturę współpracy pomiędzy podmiotami konkurencyjnymi i dają dużą przestrzeń działaniom społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

Ponieważ praktyki polskich przedsiębiorstw pokazują, że CSR rzadko wychodzi poza granice kraju, partnerstwo międzynarodowe jest doskonałym zapleczem do wdrażania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Szczególną wartość dla rozwoju CSR będzie stanowiła równowaga partnerów biznesowych, ich potencjał, zaplecze i doświadczenie. W Polsce modele współpracy  z udziałem partnera z III sektora występują dość rzadko, z uwagi na wysokie koszty, bariery kulturowe i brak doświadczeń w tym obszarze. Warto jednak rozważyć taką formę kooperacji, jako sposób na zwiększenie efektywności planowanych działań. Dla partnerów biznesowych NGO‘s to rzetelne źródła wiedzy o problemach społecznych oraz pomost dialogu przedsiębiorstw z ich klientami. NGO‘s cieszą się zaufaniem publicznym, cechuje je wysoka filantropia, posiadają dużą wiedzę w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów społecznych, dysponują szczegółowymi badaniami i mają dobrze ukształtowane relacje z sektorem publicznym. Przedsiębiorstwa zaś dla NGO‘s są źródłem kapitału,
wiedzy i kompetencji menadżerskich.

Taki model  daje partnerom jednakowe korzyści i obarcza ich jednakowym ryzykiem, nie tracąc przy tym własnej tożsamości, dlatego jest korzystną formą do umiejscowienia polityki CSR, którą cechują te same założenia. Alianse strategiczne nadają nowe brzmienie każdej organizacji i powodują określone konsekwencje zarówno dla partnerów, jak i całego rynku. Szczególnie wpływają na otoczenie konkurencyjne, nadając rynkowi nowe trendy i zyskując przewagę.

Przyjmując ogólnoświatowy punkt widzenia jako wariant strategiczny w modelu kooperacji międzynarodowej, przedsiębiorstwa wykazują większą troskę o klienta i jego rosnące oczekiwania oraz zróżnicowane preferencje, bowiem satysfakcja klienta jest nadrzędnym celem każdego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na długofalowy sukces. Klienci oczekują dialogu z przedsiębiorstwami, chcą uczestniczyć w procesach produkcji a w komunikacji ważną rolę może odgrywać partner z sektora organizacji pozarządowych.

Partnerstwo międzysektorowe to niewątpliwie nowe narzędzie konkurowania w dobie postępującej globalizacji a jednocześnie idealna forma do rozwoju dobrych praktyk.

Nasze działania mogą Państwo wesprzeć dokonując wpłaty na nr konta: 82 1540 1098 2095 9113 3438 0003