Tłumaczenia naukowe stanowią niezwykle ważny obszar w dziedzinie przekładów. Przekształcanie tekstów z jednego języka na…